ВодатаМинерална вода „Княжевска” е с устойчив физико-химичен състав и свойства и неутрално pH, което я прави подходяща за ежедневна консумация, защото е мека. Характеризира се като хипотермална и слабо минерализирана. Тестовете показват, че водата е хидрокарбонатно-сулфатно натриева и има в съдържанието си метасилициева киселина, без санитарно-химично и микробиологично замърсяване.

Във времето „Княжевска” проявава редица лечебно-профилактични свойства, оказва благоприятно въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчката, черния дроб, бъбреците и отделителната система.