СВАЛЕТЕ БРОШУРА

BROCHURE 01.pdf

Click on the icon to download the brochure

ОТЗИВИ

Водата е неразделна част от живота ни и право на всеки човек е достъпа до чиста питейна вода. За да имаме чиста вода, на първо място трябва да се погрижим за опазването на околната среда и поддържането на природния баланс. Ето защо ежегодно ние спонсорираме и участваме в пролетното почистването на София, провеждаме политики на оптимизиране на енергията в производствения процес и административната ни работа, също както и намаляване на употребата на хартия в офиса.

Високо ценим всички инициативи насочени към поощряване на талантливите деца, защото те са нашето бъдеще. Спонсорираме фестивала на талантливи деца в Двореца на децата и винаги сме отворени за подкрепа на такива събития, за да дадем шанс за изява на всеки.

Разработваме специална линия води за деца, които да са привлекателни с цветните си етикети и картинки, което да ги провокира да искат да консумират вода, а не пъстрите сокове, които често съдържат повече оцветители и захари отколкото плод, защото осъзнаваме, че родителите имат нужда от съюзник, когато опитват да създадат здравословни навици у децата си.

TOP