СВАЛЕТЕ БРОШУРА

BROCHURE 01.pdf

Click on the icon to download the brochure

ОТЗИВИ

За партньорите, потребители и конкурентите си ние се стараем да сме сред най-прозрачните, коректни и уважавани компании, бутилиращи вода. Стремим се към задоволяване на постоянно нарастващите изисквания на потребителите. Вярваме, че двупосочната комуникация е основополагаща за изграждането на стабилна връзка между „Княжевска” и клиентите ни.

Визията ни за устойчив растеж се обвързва с постоянно модернизиране на технологичната база, съблюдаване на екологичните норми и неутрализиране на вредните въздействия върху околната среда

Развиваме линии продукти, персонализирани за всеки клиент, неговите потребности и пазарен сегмент. Приоритет за нас е високото качество на работа и максималния комфорт на дистрибуторите и партньорите ни - осигуряваме бърза и своевременна доставка, предоставяме хладилни витрини, диспенсери за топла и студена вода, тяхната профилактика и поддръжка, рекламни материали - брандирани чаши, чадъри и др.

TOP